Rollenspel

▫️Sessie Rollenspel


Als voormalig KLM Recruiter en Trainingsacteur verzorgt Inspiring Coaching gedegen sessies voor het rollenspel 

voor Cabin Attendant en Purser Selectie.

Aan de hand van up to date cases (o.a. slecht nieuws gesprek, advies gesprek, functioneren medewerker)

wordt er geoefend met dit belangrijke maar vaak onbekende en daardoor spannende selectiemoment.

Sociale - en communicatieve vaardigheden en competenties behorend bij de specifieke functie komen hier aan bod.

Het oefenen en het herhalen van diverse communicatie technieken helpt bij het fine tunen van het (non verbale) gedrag en de authentieke performance van de kandidaat.

Het doornemen en analyseren van live gemaakte beeldopnames geeft inzicht en bewustwording van het eigen gedrag.
 
Tarief sessie: 150€ (2 uur)