Meer informatie of een sessie inplannen?

Voorwaarden Inspiring Coaching

Annulering

Nadat je de bevestigingsmail met alle informatie  hebt ontvangen wordt het volledige sessie-bedrag in rekening gebracht. Een betaalwijze wordt meegestuurd in de mail.

Bij ziekte is het, in overleg met de coach, mogelijk de sessie te verplaatsen naar een andere datum, mits er ruimte is in de planning.

Privacywetgeving

Inspiring Coaching zal de gegevens van de klanten strikt vertrouwelijk en zorgvuldig behandelen en deze niet zonder toestemming aan derden ter beschikking stellen.

Het is niet toegestaan zonder toestemming van de coach beeld en/of geluidsopnames te maken tijdens de coaching sessie.


Eigendomsrechten

Het auteursrecht en alle overige intellectuele eigendomsrechten voor alle door Inspiring Coaching op schrift gestelde en in digitale vorm aan de klant verstrekte documenten zijn eigendom van Inspiring Coaching.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van Inspiring Coaching is het niet toegestaan deze te kopiëren, aan derden ter beschikking te stellen, openbaar te maken of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand.